Fridolin om avbrutna Saudiavtalet

12 min

Miljöpartiet var tidigt ute och sa att de ville avsluta samarbetsavtalet med Saudiarabien. I går kom beslutet att det blir så. Men språkröret Gustav Fridolin vill inte utmåla sig som en vinnare i dag, utan säger att det var ett gemensamt regeringsbeslut.

 – Det var ingen hemlighet det här var frågor där Miljöpartiet och Socialdemokraterna kom från lite olika håll när vi skulle påbörja samtal. Det visste båda partierna, då påbörjar man det och då löser man det. Så går det till att regera, säger Gustav Fridolin.

– Vi var framme vid en slutsats. Det här är ju inget beslut man fattar på en kafferast. Jag tycker att man aldrig borde ingått det här avtalet för tio år sedan och tycker att det borde avslutats redan för fem år sedan. När man nu var här var man tvungen att göra en noggrann analys av vad får det för konsekvenser, hur fungerar det i regionen, hur kan det uppfattas, hur är avtalet skrivet när det gäller att använda den här klausulen som innebär att det inte förlängs. Och den analysen var färdig och vi hade informerat Saudiarabien och då kunde vi också göra en offentlig information av det i går.

Bland politiker har många nu applåderat beslutet att avsluta avtalet, men Moderaternas försvarspolitiska talesperson Hans Wallmark hör till de som tror att det finns risk att det går ut över Sverige som diplomatisk röst och som handelsnation.

Leif Johansson är ordförande i telekombolaget Ericsson och en av näringslivstopparna bakom en debattartikel i förra veckan där de argumenteradeför att regeringen inte skulle bryta Saudiavtalet. Han är orolig att Sveriges handelsrelationer störts. Men de farhågorna avvisar Gustav Fridolin:

– Det som framför allt som påverkat bilden av Sverige, det är ju det som tidigare skett inom ramen för avtalet. Det så kallade Saudiavslöjandet, det har skadat Sveriges förtroende.

När det nu är som det är - hur påverkas Sveriges anseende och förtroende?

– Vi är ju intresserade av att fortsätta ett civilt samarbete med Saudiarabien och det utgår från samma som alla handelsförbindelser. Gör vi bra produkter och har vi ett bra förtroende som stat så kommer vi kunna fortsätta det samarbetet. Då ska man veta att den viktigaste delen i Sveriges förtroende i internationella förtroende, något som många näringslivsföreträdare vittnar om, det är ju att vi är en stat som står upp för mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokrati, vissa värden. Det är en fördel för oss också i internationella handelsförbindelser.

Åsa Rönnqvist 
asa.ronnqvist@sverigesradio.se

Anna Hernek 
anna.hernek@sverigesradio.se