Nicaraguakanalen, räddning eller katastrof?

Rädsla och osäkerhet kring Kina

6:28 min

Diskussionen och oron i Nicaragua kring kanalbygget är ett tydligt exempel på hur Kina gör ett stort avtryck på allt fler håll i världen, och på att det finns en särskild osäkerhet kring kinesiska aktörer där enskilda representanter och statliga kinesiska satsningar lätt blandas ihop. Det säger Marie Jürisoo, forskare på Stockholm Environment institute som studerar klimat- och energipolitik med särskilt fokus på Kina, och som följer Kinas ökande engagemang i andra länder. 

– När jag hör reportaget så tänker jag att Kina gör ett stort avtryck internationellt. Kina har ett stort behov av resurser och det märker vi i världens alla hörn. Jag tycker också det finns en viss rädsla och fundering över vem "Kina" är, "alltså" om "Kina" är staten eller en privat entreprenör, och vad det här kinesiska intresset faktiskt innebär, säger Marie Jürisoo. Hur långt är den kinesiska aktören villig att gå och vad har den för intentioner?

Och varför tror du att det är så just när det gäller kinesiska aktörer?

– Dels för att den kinesiska närvaron är relativt ny, det är något vi har sett de senaste 10-20 åren. Men också för att det finns en grundinställning att den kinesiska kulturen är annorlunda och att de värderingar och normer som kommer med en kinesisk affärskultur inte stämmer med dem i värdlandet nödvändigtvis.

Tycker du att det verkar så i det här fallet, i reportaget?

– Ja det tycker jag. I reportaget kommer rädslan tydligt fram för den kinesiska intentionen. Det som vi däremot inte får veta är vad värdlandet Nicaragua har gjort för att begränsa de eventuella negativa effekterna av den kinesiska närvaron, vad det finns det för inhemska lagar och regelverk som kontrollerar och begränsar konsekvenserna av den här investeringen.

Hör mer av Marie Jürisoos svar kring kanalbygget i ljudfilen "Mindre klart hur Nicaragua styr Kinas påverkan"!