Nicaraguakanalen, räddning eller katastrof?

Kan vara bra för miljön

15 min

Jonas Fejes, vattenexpert på IVL Svenska miljöinstitutet, ser både möjligheter och risker för miljön med kanalbygget. Hur det blir beror på hur noggrant man hanterar projektets utmaningar, säger han.

– Det är nog oundvikligt att ett så här stort projekt har en påverkan på miljön. Sedan handlar det väldigt mycket om vilka åtgärder man vidtar för att minimera påverkan, säger Jonas Fejes på IVL.

– Både muddringen och sjöfarten som kommer att gå i kanalen kommer ge upphov till grumling av vattenmassan. Man får ta reda på genom beräkningar ta reda på hur stor påverkan blir och hur man kan minimera spridningen av det grumliga vattnet i sjön.

Men att det påverkar vattenlivet, är det självklart?

– Ja det är klart att det kommer att påverka tillfälligt när muddringen sker. Det gäller både kanalmuddringen, som ju är väldigt omfattande, och den gäller det att man gör på ett sätt så att det under en begränsad tid. Och sedan när man uppnått det djup man vill ha så kommer djupet så småningom att återfyllas så att man behöver muddra mer efterhand.

Vad är då problemet med muddringen konkret, är det skadliga ämnen i sedimenten som kan komma upp?

– Ja, vi hörde i reportaget att det finns en mängd ämnen i sedimenten, där de brukar lagras, och när man gör ett sådant här projekt så virvlar föroreningarna upp igen och omsätts i sjön igen.

Hör hela intervjun med Jonas Fejes, genom att klicka på ljudfilen "Oundvikligt med påverkan av ett så stort projekt", där han jämför miljöeffekterna av Nicaraguakanalen med bygget av Öresundsbron, och hur han resonerar om den möjliga klimatnyttan av kanalen!