Få tar examen på Malmö Högskola

På sex av de 25 nya utbildningsprogram som startades när Malmö Högskola etablerades hösten 1998 visar det sig nu att bara en eller ett par studenter har slutfört sin utbildning.
De flesta utbildningarna med låg genomströmning finns inom området för Teknik och Samhälle och en förklaring till att så få har tagit ut sin examen är att många har fått jobb innan utbildningen var klar. En av de utbildningar där genomströmningen var under tio procent är Programvaruteknik där Anders Hedlund var en av de 31 antagna. Bara två har fullföljt utbildningen. - Från början fanns det ett ganska stort missnöje i min klass för att vi läste kurser som inte var riktigt färdiga, i och med att det var första året utbildningen gick. Kursplanerna var ganska löst formulerade till en början och föreläsarna höll kurserna för första gången och var inte riktigt inkörda, säger Anders Hedlund. Flera av utbildningarna har nu lagts om och kursinnehållet har förändrats. Liksom många av sina kurskamrater har Anders Hedlund bara ett examensarbete kvar. Han är också ordförande i studentkårens sektion för Teknik och Samhälle där tre av utbildningarna har en genomströmning under tio procent. Några utbildningar har lagts ner på grund av för dåligt söktryck som till exempel Kretsloppsprogrammet. Inom Konst, Kultur och Kommunikationsområdet har många väntat på högskolans rätt att utfärda kandidatexamen som blev klar för ett par månader sedan. Så är det till exempel på Medie- och kommunikationsvetenskap. Där väntas nu antalet utexaminerade studenter öka. På Materiell och virtuell design där bara en av de 17 antagna har tagit ut sin examen har utbildningen legat nere i två år. När utbildningen nu nystartas är det med förändrat innehåll. 3,5 år efter starten har högskolan fått mer struktur och rutin men om den låga genomströmningen får fortsätta så kan det i längden få konsevenser. - Föreläsningarna måste ju alltid till stånd men om man har ont om pengar så kan man ju börja skära i övningar och labbtid, säger Anders Hedlund. Högskolan får betalt i två omgångar, först när en studenten registreras och sedan för studentens helårsprestation. I de fall där studenterna inte fullföljer sin utbildning innebär det att utbetalningen för helårsprestationen förskjuts tills alla poäng är avklarade. Men enligt Kjell Gunnarsson som är förvaltningschef på Malmö Högskola så betyder detta inga större ekonomiska förluster för högskolan.