Flaggbestyr

Östersund säger nej till flaggning på Jämtlands nationaldag

Kommunstyrelsen avslog på tisdagen ett medborgarförslag om flera flaggdagar för Jämtlandsflaggan på de kommunala flaggstängerna i Östersund.

Förslagsställaren ville bland annat att Jämtlandsflaggan ska hissas på Jämtlands nationaldag den 12 mars och det gamla jämtländska sommartingets mötesdag 23 juli.

Enligt nuvarande riktlinjer för kommunal flaggning i Östersund, får Jämtlandsflaggan endast användas i samband med Storsjöyran.

Men kommunstyrelsen tänker senare i år se över flaggpolicyn och avser då att åter överväga medborgarförslaget.

Den jämtländska flaggan uppstod i modern tappning 1983, när Storsjöyran återupplivades, men räknar sitt historiska ursprung från jämtländska flaggor som finns belagda från 1500-talet.

En annan flagga, som inte är en officiell nationsflagga och som invigdes 1986 är den samiska flaggan, som i Östersunds kommun hissas på den samiska nationaldagen 6 februari, som firades första gången 1993.

Till saken hör att den jämtländska nationaldagen, 12 mars, också är Kronprinsessans namnsdag och därmed officiell flaggdag, då den blå-gula nationalsymbolen ska åka i topp.