Sex djurarter som förstör ekosystemet i Sverige

7:12 min

I Sverige finns flera olika främmande arter som påverkar ekosystemet negativt. Sofia Brockmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten listar sex av dem.

Många djurarter som påverkar naturen, så kallade invasiva arter, tar sig in genom vattendrag. Nordamerikansk svart dvärgmal är en av dem som precis har blivit upptäckt i Sverige.

Grustaget utanför Örebro, där fisken finns, ska nu täckas igen för att arten inte ska kunna sprida sig. Men dvärgmalen är inte ensam om att ge förödande effekter på vår natur.

Arterna som skadar: