JO granskar polisen

Justitieombudsmannen beslutade på måndagen att återuppta undersökningen om polisens insats vid Hvitfeltska gymnsiet under EU-toppmötet i Göteborg förra året.
Polisen spärrade av hela skolan så att flera hundra tillresta demonstranter inte kunde ta sig därifrån och JO ska nu granska om polisen begått tjänstefel.