För få handikappkonsulenter

Om handikappomsorgen i Norrköping ska kunna fylla samtliga behov av service till funktionshindrade och deras närstående skulle det behövas drygt 10 nya handikappkonsulenter. Det konstaterar en intern utredning.
Men eftersom det inte finns pengar i budgeten till så många tjänster, samtidigt som kommunen anser att det skulle bli svårt att ta hand om så många nyanställda, föreslår handikappenheten att bara 5 konsulenter ska tillsättas i höst. Det totala antalet tjänster blir då drygt 14. Enligt enhetschefen Anna-Lena Krook räknar man sedan med att ytterligare 5 konsulenter anställs nästa år. Socialnämnden tar upp frågan på onsdag (24/4).