Mitt i stormen - Wallström står fast vid uttalanden om Saudiarabien

2:34 min

Trots de internationella bakslagen i samband med det avbrutna Saudiaffären fortsätter utrikesminister Margot Wallström (S) kampen för att Sverige ska få en plats i FN:s säkerhetsråd. Under morgonen informerade hon riksdagens utrikesutskott om hur det går med FN-platsen.

– Jag har ingenting att skämmas för. Jag står för det jag har sagt och kommer inte att backa tillbaka från mina uttalanden om demokrati och mänskliga rättigheter i Saudiarabien, säger Margot Wallström.

En stridslysten Margot Wallström som inte tänker ändra stil trots att Sverige fått kritik för den diplomatiska hanteringen i samband med allt som hänt mellan Sverige och Saudiarabien.

Att Wallström var i riksdagen i dag berodde på att utrikesutskottet ville veta hur det går med Sveriges försök att få en plats i FN:s säkerhetsråd.

– Jag har redogjort för vår kampanj, vår uppläggning från UD:s sida. Jag har också sökt bekräftelse på att vi står enade i vår kandidatur, som är en nordisk kandidatur. Det tycker jag att jag har fått gott stöd för, säger utrikesministern.

Det ser illa ut när det gäller Sveriges relation med Saudiarabien, nu har ju även Palestina fördömt Sveriges agerande. Vad betyder det för den här kandidaturen?

– Jag känner att jag har ett gott stöd från svenska folket när jag står upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Jag backar inte på mina uttalanden som handlar om kvinnors rättigheter, demokrati och att man inte ska piska bloggare, säger hon, och fortsätter:

– Jag kan bara intyga att jag har utmärkta relationer med Palestina. De har också uttalat sig och sagt att vi har goda relationer. Hur exakt deras uttalanden förankras på Arabförbundet är en sak, men jag kan bara döma av att jag har haft bra bilaterala samtal med Marocko, Egypten och Palestina förstås, säger Margot Wallström.

Utrikesministern hävdar alltså att förbindelserna med Palestina är de bästa, trots att Palestina var med och skrev under Arabförbundets uttalande mot Sverige sagt om mänskliga rättigheter.

Margot Wallström förnekar också att andra länder än Saudiarabien tänker kalla hem sina ambassadörer.

– Jag tror inte att vi ska blanda in alla länder. Nu ska vi koncentrera oss på Saudiarabien. Jag tycker inte att vi ska spekulera, utan hålla huvudet väldigt kallt, säger hon.

När det gäller risken för att svenska företag ska få exportproblem vill Margot Wallström tona ner den frågan och vill inte diskutera den. Hon upprepar också att Saudiarabiens reaktioner inte har med det militär samarbetsavtalet att göra:

– Det skäl som de har angivit officiellt handlar faktiskt om mina uttalanden, i utrikespolitiska debatten och i en frågedebatt, säger Margot Wallström.