Terrorexpert: Lokala arbetet mot extremism släpar efter

2:41 min

Bra med mer pengar till nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism - men det behövs också mer resurser på lokal nivå, säger terroristforskaren Magnus Ranstorp.

– Det räcker inte med de resurser som har givits utan det handlar om att allokera resurser på kommunal nivå. Att anställa rätt personer, att skapa heltidstjänster som jobbar med alla former av extremism.

Arbetet mot våldsbejakande extremism pågår både på nationell och lokal nivå, men det är mest på den lokala nivån som medvetenheten och insatserna behöver öka, menar terrorforskaren Magnus Ranstorp.

– Det är en jättebra och viktig signal att den nationella samordnaren får mer resurser och att detta arbete pågår, men det är också viktigt att integrera exempelvis delar av civilsamhälle som kan spela en avgörande och viktig roll.

De tio miljoner kronor med vilka regeringen nu förstärker tidigare resurser för arbetet mot våldsbejakande extremism ska bland annat gå till fler avhopparverksamheter och till en jourtelefon. Det visar att Sverige är på rätt väg på den nationella nivån, men på den lokala nivån ligger vi långt bakom till exempel Köpenhamn, Åhus och Oslo, säger Magnus Ranstorp, som också ingår i en expertgrupp för Köpenhamns stad i dess kamp mot våldsbejakande extremism.

– Man kan inte lösa de här problemen om det inte finns en stark vilja hos goda krafter, hos muslimska företrädare, att ta tag i de här frågorna lokalt.

Magnus Ranstorp skulle gärna också vilja se mentorer som på lokal nivå arbetar med dessa frågor, med bland annat anhörigstöd och avhopparverksamhet.

Men ett av de största problemen är att anhöriga och utsatta i dagens läge inte vet var de kan vända sig med sina problem, säger Magnus Ranstorp. Därför välkomnar han planerna på att förbättra hjälpen till oroliga anhöriga.

– Så den första uppgiften blir då att skapa en hjälplinje, för att folk, mammor och andra ibland har farhågor att barn kan omhändertas av socialtjänsten. När polisen blir involverad så kan det leda till massor av olika konsekvenser för familjen och för individen. Det är viktigt med en lite neutral instans som kan ta hand om och lotsa rätt i systemet.