Nya extra miljarder till försvaret

14 min

Regeringen satsar ytterligare 6,2 miljarder kronor på det svenska försvaret de kommande fem åren. Det meddelades på en presskonferens under eftermiddagen.

 I grunden handlar det om en ny inriktning för det svenska försvaret, där man går mot ett minskat fokus på insatser utomlands. Istället läggs mer kraft på försvaret av Sverige.

– Bakgrunden är det förändrade säkerhetsläget, sa finansministern när hon inledde pressträffen. Magdalena Andersson betonade att den militära situationen i vårt närområde förändrats, och därför behöver försvarsförmågan förstärkas.

Försvaret har fått ökade resurser även tidigare. 9,7 miljarder extra fram till 2020 är redan beslutade i höstas, men det behövs ännu mer pengar anser regeringen. Förutom de 6,2 miljarderna extra omfördelas ytterligare pengar från internationella insatser till nationella, och totalt får därmed försvaret av Sverige en förstärkning med 7,5 miljarder kronor.

Ett av huvuddragen i förslaget handlar om att förbättra förmågan till ubåtsjakt. Med situationen i Stockholms skärgård i höstas i färskt minne ökar man nu resurserna både vad gäller fartyg och helikoptrar. Man kommer också att satsa på undervattensensorer.

En annan viktig punkt i satsningen är att ett förband med 150 personer placeras på Gotland. Förbandet kommer att ha fast anställda som stationeras permanent på Gotland. Även hemvärnet på ön förstärks.

– Gotland har ett strategiskt läge, både vad gäller vatten och luftrum, säger försvarsminiser Peter Hultqvist, som också deltog på pressträffen.

Exakt vad det gotländska förbandet ska ha för uppgifter vill inte försvarsministern på in på.

 Även Peter Hultqvist betonade att omvärldssituationen, bland annat i Ukraina och en ökad rysk aktivitet i Östersjön, talar för en omläggning av försvaret och ökade resurser.

– Det säkerhetspolitiska läget har försämrats, säger Hultqvist.

De utökade resurserna kommer att göra att försvaret kan ha fler övningar och köpa in mer utrustning. Effekterna kommer att synas både inom marinen, flygvapnet och armén, enligt försvarsministern.

Det här som nu presenteras är delar av en inriktningsproposition för försvaret som kommer att presenteras i sin helhet senare. Peter Hultqvist efterlyser en bred politisk uppgörelse.

För att finansiera de här satsningarna kommer man att behöva höja skatterna, säger finansminister Magdalena Andersson.

Presskonferensen minut för minut:

Mona Hambraeus: Hej och välkomna till den här direktrapporteringen. Kl 15.15 inleds en pressträff med finansminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist.

15:06, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus:
Det kommer att handla om försvarets framtid.

15:16, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus: Nu har ministrarna tagit plats på podiet.

15:17, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus:
Magdalena Andersson hälsar välkomna och berättar att bakgrunden till besluten är att den militära situationen i vårt närområde förändrats. Därför behöver försvarsförmågan förstärkas anser man.

15:18, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus:
Andersson talar om en rejäl satsning och resurstillskott till försvaret.

15:18, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus:
Prioriterat är förmågan att försvara Sverige, framför internationella engagemang.

15:19, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus:
Försvaret har fått ökade resurser även tidigare. 9,7 miljarder extra fram till 2020 är redan beslutade i höstas, men det behövs ännu mer pengar.

15:20, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus: Totalt satsas ytterligare 6,2 miljarder.

15:20, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus:
Sammanlagt 1,5 miljarder styrs om från internationella insatser till nationell förmåga.

15:21, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus:
Nu tar försvarsministern vid. Även han talar om att omvärldssituationen, bl a i Ukraina och ökad rysk aktivitet i Östersjön, talar för en omläggning och ökade resurser. Det säkerhetspolitiska läget har försämrats säger även försvarsministern.

15:23, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus:
Förslaget innebär att den militära förmågan ökar enligt Hultqvist.

15:24, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus:
Man kan ha fler övningar och köpa in mer utrustning. Effekterna kommer att synas i marinen, flygvapnet och inom armén, säger Hultqvist.

15:25, 12 March 2015

 

Frida: Är Karlsborg berörda?

 

Mona Hambraeus: Framgår inte ännu.

15:25, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus: Med tanke på incidenten i Stockholms skärgård i höstas ökar man nu resurserna för u-båtsjakt, både vad gäller fartyg och helikoptrar. man kommer också att satsa på undervattensensorer.

15:26, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus: Man gör också förstärkningar på Gotland, som man anser har ett strategiskt läge, både vad gäller vatten och luftrum. Ett kompani placeras på Gotland permanent. Ca 150 personer kommer att vara fast anställda. Även hemvärnet på ön kommer att förstärkas.

15:28, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus: Det här som nu presenteras är delar av en inriktningsproposition för försvaret som kommer att presenteras i sin helhet senare. Försvarministern efterlyser en bred politisk uppgörelse.

15:30, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus:
Hultqvist påminner nu också om det tidigare beslutet att fördjupa det militära samarbetet med Finland.

15:30, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus: "Med detta går vi nu ifrån det internationellt inriktade insatsförsvaret mot en mer nationellt inriktad dimension", säger Hultqvist.

15:32, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus:
Nu börjar de närvarande journalisterna ställa frågor till ministrarna.

15:32, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus:
Frågorna är omöjliga för mig att höra.

15:33, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus: Ministrarna har alltså presenterat en satsning på försvaret med 6,2 miljarder kronor.

15:36, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus:
Gotland får en permanent placerad styrka i form av ett förband.

15:37, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus: Pengar omfördelas från insatser utomlands till satsningar här i Sverige. Det betyder att man kommer att få minska ambitionerna internationellt enligt Hultqvist.

15:38, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus: Om man räknar in pengar som omrödelas från internatinella insatser är satsningen på Sveriges försvar 7,5 miljarder kronor.

15:40, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus: Gotlandssatsningen och ökad förmåga till ubåtsjakt kommer att sluka stora delar av den nya satsningen.

15:42, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus:
Vad gotlandsstyrkan ska användas till mer precist vill inte Hultqvist gå in på. Det är sekretessbelagt. Han vill inte tala om hotbilder, men konstaterar att han ser en ökad militär aktivitet runt Sverige.

15:44, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus:
Regeringen vill nu diskutera vidare om försvaret med de andra partierna.

15:45, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus:
Fråga: "ÖB säger att det är onödigt att satsa på Gotland."

15:46, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus:
Försvarsministern svarar: Gotland har en oerhört stor betydelse strategiskt. han vill inte diskutera enskilda scenarion.

15:47, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus:
Den kvarvarande budgeten för internationella insaster blir en dryg miljard. Här finns alltså fortfarande utrymme för insatser.

15:48, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus:
För att finansiera de här satsningarna kommer man att behöva höja skatterna.

15:48, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus:
Nu har man övergått till enskilda intervjuer med journalisterna på plats.

15:49, 12 March 2015

 

Mona Hambraeus:
Här avslutar vi direktrapporteringen från presskonferensen om försvaret. Tack ni som var med och följde oss.

15:50, 12 March 2015