Fi i Sala jobbar på sikt

1:36 min

Sala är en av 13 kommuner i landet där Feministiskt initiativ, Fi, sitter i fullmäktige. En bra början eftersom det handlar om ett långsiktigt arbete, menar ordföranden Björn Jacobsen.

– Vårt parti har mycket att leva upp till när det gäller organisering, öppenhet och transparens. Att starta en ny kommunförening - Feministiskt initiativ i Sala - är ju litet av ett långdistanslopp.

– Nu känner jag att vi har ett par år på oss att komma med på banan hela vägen. Vi tar små steg hela tiden, säger Björn Jacobsen, ordförande för Feministiskt initiativ i Sala.

Förutom det enda mandatet i kommunfullmäktige har partiet ersättarplatser i kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden, och försöker att hålla sig med i dem och även i andra nämnder.

Det är samma typ av skugggrupper som Fi jobbat med på riksplanet, och som den nybildade föreningen i Västerås också tillämpar.

– Till exempel att vi sitter med på nämndmötena. Nämnderna är ju öppna av en anledning, just för att det ska gå att sitta med som medborgare. Det ska ju vara öppet för vem som helst.

– Vi ser också till att hålla oss uppdaterade när det gäller deras beslut och dokument, och också hur det här diskuteras i fullmäktige sedan, säger Björn Jacobsen till P4 Västmanland

Vilken betydelse har det att du som ordförande är man?

– Jag sitter ju som ordförande i Sala för att jag har erfarenhet av feministisk organisering och varit med och startat upp andra kommunföreningar inom partiet. Jag har starka idéer om interndemokrati och inkluderande ledarskap och tror att det är mandatet.

– Att jag är man är ovidkommande, säger Björn Jacobsen, ordförande i Feministiskt initiativ i Sala.