Högskolors kvalitet är för dålig

Bristen på lärare och för små resurser hotar kvaliteten på svenska högskoleutbildningar. Det anser Högskoleverket efter en omfattande granskning. Verket drar slutsatsen att lärosätena måste minska utvecklingstakten och koncentrera sig på att återställa kvaliteten och fundera över lärarsituationen. Under 1990-talet har antalet studenter per lärare ökat från 10 till 15. Högskoleverket rekommenderar nu regeringen att ingripa.