Vaccin mot diarré

Den som inte vill bli dålig i magen på utlandsresan kan numera vaccinera sig mot turistdiarré.
Vaccinationen gäller den e-kolibakterie som är den vanligaste orsaken till så kallad turistdiarré. Skyddet sitter i ett halvår. Enligt Gunnar Briheim, överläkare vid infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, så är det främst resenärer till varmare länder med betydligt sämre hygienisk standard än Sverige som kan ha nytta av vaccinationen mot turistdiarré.