Konsult granskar

Dom fackliga organisationerna på Dyno Nobel Nitrogen i Ljungaverk har nu fått klartecken att anlilta en arbetstagarkonsult som ska granska förslaget att lägga ned företagets verksamhet i Ljungaverk.
Konsulten som är anlitad för 30 dagar börjar sitt arbete nu på måndag. Han ska också undersöka om det finns förutsättningar för alternativ till avveckling. Ett slutligt besked om det blir nedläggning eller ej tas av styrelsen för företaget den 21 juni men facket har begärt bordläggning tills konsultens arbete är slutfört.