Polisen: Inget brott bakom moskébranden i Eskilstuna

2:21 min

Polisen har inte lyckats styrka något brott bakom moskébranden i Nyfors i Eskilstuna på juldagen. Det uppger polisen. 

– Vi kan konstatera efter en omfattande utredning med väldigt djupgående tekniska undersökningar och ett stort antal förhör gjorda finns det inget som pekar på något brott, säger polisens presstalesman Fredrik Wallén. 

Polisen förundersökning av branden i moskén i Nyfors i Eskilstuna är klar, men av den har det inte framkommit exakt hur branden startade.

Polisens utredning utesluter ett attentat mot moskén utifrån.

Det finns inget i utredningen som styrker att någon har kastat in något föremål, som det funnits uppgifter om, enligt polisen. Polisens utredning visar att branden startat i en hög med kläder, som tillhörde besökare, inne i lokalen.

När branden startade rörde sig i första hand barn i det aktuella rummet, enligt polisen.

I den brandtekniska utredningen från nationellt forensiskt center bedömer den sakkunnige att det underlag som finns talar för att branden startat genom "lek med eld, anläggning eller våda".

Exakt varför branden startade kan inte utredningen visa, enligt polisen.

De tekniska undersökningarna utesluter att kläderna antänts med hjälp av någon brännbar vätska och någon överhettad elektronisk utrustning bedöms inte vara inblandad.

Men högen innehöll bland annat kläder av syntetmaterial som bedöms ha kunnat antändas lätt av hög värme eller någon form av tändmedel, som tändare eller tändstickor.

Det fanns uppgifter om att en överhettad fritös skulle ha orsakat branden, men någon köksutrustning förekommer överhuvudtaget inte i utredningen, enligt polisen.

Polisen har genomfört cirka 85 förhör, bland annat har alla som kunnat identifieras av de som rört sig i rummet där branden startade förhörts. Men inte heller av de förhören har det framkommit hur branden startade.

- Den har inte kunnat fastställa brandorsaken exakt, men vi har i alla fall kunnat fastställa att branden startade inne i moskén och den övriga samlade utredningen gör att vi kan utesluta ett attentat utifrån mot moskén, säger Fredrik Wallén.

Genom de tekniska undersökningar och mängden av förhör kan det uteslutas att branden startat genom att något kastats in i lokalen och det finns inga uppgifter alls i utredning som pekar på att för moskén utomstående personer funnits i den när branden startade, enligt polisen.

Utredningen kan inte styrka att något uppsåtligt brott begåtts eller något oaktsamhetsbrott. Någon misstänkt person förekommer inte heller utredningen.

Den tekniska utredningen från polis och räddningstjänstens undersökning ger inget klart besked om hur branden startat. Polisen lägger därför ned utredningen som skakade Eskilstuna och uppmärksammades i hela landet.

– På väldigt logiska grunder har det varit en uppmärksammad barn. Vi hoppas att utredningen åtminstone kan fastställa att det inte finns något som tyder på att detta var ett attentat och ville den här moskén illa utifrån och att det kan uteslutas hoppas vi kan skänka lite lugn till de som drabbades av branden. 

Men enligt ett sakkunnigutlåtande från Nationellt forensiskt centrum - som en del av polisens utredning - framgår att utredningen och de handlingar som finns talar starkt för att branden uppstått "på grund av barns lek med eld, är anlagd eller orsakats av våda" - alltså olycka eller oavsiktligt. Och enligt samma utlåtande sägs att "när inte brandorsaken har kunnat fastställas genom direkt påvisande finns alltid anlagd brand med som en möjlig brandorsak."