Smutsiga kor

Många kor på lantgårdar i Norrtälje kommun lider av att de inte hålls rena. Det konstaterar hälsoskyddsinspektörerna i Norrtälje.
Gödsel på huden är frätande och kan medföra infektioner och bakterier kan tränga in i köttet, något som innebär risk för köttkonsumenter. Inspektörerna har besökt ett femtiotal gårdar och anmodat ett stort antal lantbrukare att hålla korna rena. Förutom krav på god djurhållning finns ekonomiska motiv att hålla djuren rena eftersom avdrag sker om djuren är smutsiga vid slakt.