Ingen risk för otillåtet statsstöd vid bryggeribygge enligt advokatfirma

2:04 min

Region Gotland riskerar inte att ge otillåtet statsstöd när man nu går vidare med förhandlingarna med Gotlands bryggeri om ett nytt bryggeri i Visby hamn. Det skriver advokatfirman Foyen i ett utlåtande.

Ledningskontoret har fått i uppdrag av politikerna att inleda förhandlingar med Spendrups som äger Gotlands bryggeri om att regionen ska göra i ordning en byggklar tomt där hamnkontoret ligger idag och sälja den till Gotlands bryggeri. Det säger tillförordnade regiondirektören Per Lindskog:

– Det finns summor diskuterade, men eftersom vi nu går in i en förhandling så vill jag i det här läget inte saluföra vilka belopp det pratats om. Det vi har presenterat är kostnaden och hur man kunde kostnadsfördela.

I tidigare underlag till politikerna har tjänstemännen rekommenderat att avsiktsförklaringen ska rivas upp eftersom det finns risk för otillåtet statsstöd. Totalt beräknas det kosta 39 miljoner att iordningställa tomten och bara saneringen av den oljeförorenade marken bedöms kosta minst 14 miljoner kronor. Samtidigt som 10 miljoner nämnts som en tänkbar köpesumma. Men den summan vill Per Lindskog alltså inte kommentera nu när man går vidare med förhandlingar.

Och advokatfirman Foyen bedömer nu att det inte finns någon risk för otillåtet statsstöd så länge regionen låter göra en oberoende värdering av tomten innan försäljning och att köpeskillingen inte är lägre än marknadsvärdet. Och det är en lättnad säger Per Lindskog.

– Det som känns väldigt betryggande för mig är att beslutet om avsiktsförklaringen ligger inom ramen för statsstödsreglerna.

Enligt Foyen finns ingen risk att det är ett otillbörligt statsstöd eftersom de gör bedömningen att regionen inte har något ansvar för saneringen, men den bedömningen delar till exempel inte länsstyrelsen. Och Per Lindskog tror inte heller att regionens ansvar är så lätt att avfärda.

– Bara de sista 60, 70 åren har det bedrivits en massa olika verksamheter som gör att det är väldigt svårt att exakt peka ut en verksamhetsansvarig för föroreningarna, säger han.

Och regionen kommer att behöva bli klara med förhandlingarna innan man vet den exakta kostnaden för saneringen.

– Det är en del som ligger i förhandlingen, hur vi ska fördela riskerna.