SD vill belöna utbildning till bristyrken

2:03 min

Sverigedemokraterna vill att studenter som väljer att utbilda sig till ett bristyrke ska belönas ekonomiskt. Förslaget finns med i partiets skuggbudget, som presenteras senare i vår, och tanken är att på så sätt värna svensk industri.

– Det har funnits en ganska stor politisk konsensus om att man har rätt att utbilda sig till i princip vad man vill på statens bekostnad. Nu ifrågasätter vi den sanningen. Du har inte rätt att utbilda dig till precis vad du vill, så vi kommer att styra ekonomiska incitament, både till lärosätena och studenterna själva, för att de i högre utbildning utbildar sig efter arbetsmarknadens behov, säger Sveriegdemokraternas ekonomisk-politisk talesperson Oscar Sjöstedt.

Sverigedemokraterna har bestämt sig för att i den kommande vårbudgetmotionen fokusera på industrins villkor. Oscar Sjöstedt ger regeringens insatser underkänt.

– Jag tycker att de gör på tok för lite, och det de gör är nästan fel saker. Vi har en skattehöjarregering, som höjer skatt på både sysselsättning och tillväxt. Det är lite det vi är rädda för, vi ser att Socialdemokraterna är kanske lite bakbundna av sin koalitonspartner, så klart, säger Sjöstedt.

SD har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att ta fram politiska förslag som ska värna svensk industri.

På utbildningsområdet står det redan klart att det behövs stora förändringar, säger Oscar Sjöstedt, som bland annat anser att det krävs en ökad styrning av studenter vid högskolor och universitet.

Den som väljer en utbildning där chansen att få jobb efteråt är stor ska gynnas ekonomiskt, anser partiet.

– Det vi ser brist av är väldigt mycket ingenjörer i alla led och teknikutbildningar. Folk väljer bort dem av olika anledningar. Då måste vi rikta ekonomiska incitament. Till studenterna kan det röra sig om avskrivning av CSN-skuld eller till och med högre studiebidrag, säger Sjöstedt.

Vad skulle det leda till?

– Det skulle leda till en bättre matchning på arbetsmarknaden. Det vi ser i Sverige i dag är inte bara en hög arbetslöshet, utan en kraftig missmatchning. Vi utbildar helt enkelt inte efter arbetsmarknadens behov, och det vill vi komma till rätta med, säger Oscar Sjöstedt.

Sverigedemokraterna kommer också att föreslå att högskolor och universitet som satsar på utbildningar som stämmer överens med arbetsmarknadens behov ska få mer pengar.

Exakt hur ett sådant system kan utformas återkommer partiet till i sin budgetmotion. Så här kommenterar finansminister Magdalena Andersson:

– Jag har inte tittat på Sverigedemokraternas förslag. Däremot är regeringen tydlig att vi ser behov av att bygga ut utbildningar. Både yrkesvux, yrkeshögskolorna men också högskoleutbildningar vad gäller till exempel ingenjörer. Det finns ju ett behov i Sverige av välutbildad arbetskraft, som behöver fyllas med fler utbildningsplatser, säger Magdalena Andersson.