Elcykel blir vanligare

1:51 min

Elcykeln håller på att bli ett allt vanligare fordon på våra vägar. Därför behövs det mer forskning för att kunna planera vägar och cykelbanor.

– Eftersom man kör signifikant fortare när man har elcykel gör det ju att du ofta kör om fler människor. Det blir fler interaktioner så det finns risker där, säger Jonas Bärgman, forskningsgruppledare inom olycksprevention på Chalmers Tekniska Högskola.

Försäljningen av elcyklar fortsätter att öka - under förra cykelåret ökade försäljningen med 50 procent enligt en uppskattning som Svenska Cykelfabrikant och Grossistföreningen gjort.

Här inne på en cykelaffär i Jönköping står cyklar med batterilådor under pakethållaren tätt i långa rader.

Här fördubblades försäljningen av elcyklar under förra året och elcyklarna sålde för första gången mer än dom vanliga cyklarna - säger Harald Dinkel som driver affären.

– Det är väldigt stort intresse för elcykel. Framför allt bilister kommer in och köper cykel. Istället för att ha sin andrabil så säljer de andrabilen och köper en elcykel istället. Det är dyrt att driva en bil idag och det är ju mycket billigare att driva en cykel, säger han.

En elykel låter nästan ingeting fast den går fortare än vanliga cyklar - därför kan det vara svårt att uppfatta hur fort en elcykel kör.

– Det kan vara svårt att uppfatta hur fort det går för 25 kilometer är ju rätt fort ändå, säger Harald Dinkel.

En elcykel får max drivas till 25 kilometer i timmen men om cyklisten trampar på kan det naturligtvis gå fortare.

Det har inte gjorts många studier hur det relativt nya fordonet påverkar säkerheten i trafiken och det skulle behövas fler studier enligt Jonas Bärgman på Chalmers.

– Om man inte vet riktigt hur cyklisterna kommer bete sig så är det svårt att planera, särskilt för dom som bygger vägar och städer. Så det finns ett klart behov av en ökad forskning inom cykel och särskilt på elcykelsidan, säger han.