Ny saudisk vapenaffär kan vara på gång för Saab

2:06 min

Saudiarabien kan snart vara på väg göra en stor vapenaffär med försvarsindustrikoncernen Saab, enligt Dagens Industri. Det rör sig om en pansarvärnsrobot som Saab Dynamics sedan tidigare säljer till Saudiarabien.

I svenska försvaret går den under namnet Robot 56, men på internationella vapenmarknaden heter den Bill 2. Pansarvärnsroboten slår sönder stridsvagnar genom att explodera över deras svagaste sida, taket.

Dagens Industri skriver idag om Saabs försäljning av Bill 2 till Saudiarabien. Dotterbolaget Saab Dynamics i Karlskoga skrev kontrakt med Saudiarabien år 2007, och levererade sedan robotar, sikten och lavetter till Saudiarabien.

Affären godkändes då av Exportkontrollrådet och Inspektionen för Strategiska Produkter, ISP. När Dagens Industri avslöjade affären år 2010 blev den omdiskuterad eftersom det rörde sig om krigsmateriel avsedd för strid.

Redan då kontraktet skrevs var avsikten att fler robotar skulle beställas. Enligt uppgift till Dagens Industri så pågår förhandlingar mellan Saudiarabien och Saab om att leverera fler Bill 2-robotar.

Det ska vara fråga om en leverans inom ramen för avtalet från år 2007, som redan har godkänts av myndigheterna.

Saab måste ansöka till ISP om utförseltillstånd, men någon ny sådan ansökan har inte kommit in säger ställföreträdande generaldirektör vid ISP, Jan-Erik Lövgren.

– Nej någon sådan ansökan har Saab inte skickat in till oss. Jag har ingen anledning att kommentera det, utan det är först om vi skulle få en ansökan som det blir aktuellt för oss att pröva, säger Jan-Erik Lövgren.

Enligt Dagens Industri ska det vara fråga om en följdleverans inom ramen för avtalet från år 2007.

--För ett antal år sedan så godkände vi en export av det här vapensystemet till Saudiarabien. Och det är, vad jag förstår, slutlevererat, säger Jan-Erik Lövgren.

Om det då sades något om att man skulle leverera nya produkter framöver säger Jan-Erik Lövgren att det är något han inte har någon minnesbild av.

Regeringens beslut i veckan att säga upp det militära samarbetsavtal som Sverige haft med Saudiarabien hindrar inte fortsatt svensk export av krigsmateriel till Saudiarabien.

Krigsmateriellagarna säger att följdleveranser bara kan stoppas när FN lagt ett vapenembargo. Något sådant finns inte för Saudiarabien.