Tupplur på jobbet i Hillerød

Det uppmärksammade försöket i danska Hillerød på norra Själland, med att låta kommunanställda ta sig en tupplur på arbetstid har nu avslutats.
I två veckor har Anne-Lise Hansen och 39 andra kommunanställda i Hillerød på norra Själland kunnat vilat sig 15-20 minuter efter lunchen. Efter det har Anne-Lise Hansen, kommunanställd i Hillerød, känt sig betydligt piggare och haft lättare att orka med jobbet under eftermiddagen. Nu ska försöket, som leds av sömnforskaren Søren Berg i Lund, utvärderas för att man ska kunna se om det går att bevisa positiva effekter av att låta anställda ta sig en tupplur under arbetstid, så kallad power-napping. Om det finns belägg för det så är det frestande att fortsätta, säger Hillerøds kommundirektör Jesper Fisker till tidningen Urban. Anne-Lise Hansen kan mycket väl tänka sig att ta med sin madrass fler gånger in i fullmäktigesalen för att vila en stund. - Kanske inte varje dag, men när man känner att det verkligen behövs.