Stort stöd för sprutbytesprogram

2:01 min

En majoritet av partierna i landstinget vill att försöket med sprututbyte för länets missbrukare ska övergå till att bli permanent. I april har försöket i Stockholm varit igång i två år, och både personal och missbrukare anser att verksamheten varit lyckad.

Martin Kåberg, läkare vid sprututbytesprogrammet, säger till P4 Stockholm att spridningen av till exempel hiv nu ligger extremt lågt i Stockholm - den lägsta på 15-20 år.

– Det är inte bara sprututbytet som ligger bakom den utvecklingen. Vi såg en vikande trend redan innan programmet startade, men sprututbytet är en viktig komponent för att hålla smittspridningen på så låg nivå, säger han.

I april 2013 startades försöket där Stockholms narkomaner kan få nya rena sprutor. Tanken är att det ska drivas på försök i fyra år, och sedan utvärderas.

I lokalerna som ligger vid Sankt Görans sjukhus kan missbrukarna byta ut sina gamla sprutor mot nya rena sprutor. Det erbjuds också annan vård, som läkarvård, och psykolog och kurator.

P4 Stockholm har pratat med partierna i landstinget om hur de ser på sprutytbytesprogrammet. Sex av åtta partier tycker att satsningen ska permanentas, bara Moderaterna är emot. Sverigedemokraterna har inte svarat.

Martin Kåberg säger att mottagningen minskar risken för att narkomanerna smittas av hiv och hepatit, men också erbjuder annan vård.

I lokalerna vid S:t Görans sjukhus har en man i 60-årsåldern kommit för att få nya sprutor. Han vill inte avslöja sitt namn, men säger att det är mer än bara sprutorna som lockar honom till mottagningen.

– Man slipper ju använda begagnade sprutor som ju smittar. Speciellt hepatit C, det är ju nästan farligare än hiv, säger han.

– Men sen fungerar det så bra här, med läkare, tandläkare, psykolog och kurator på samma ställe.  Det är svårt att komma iväg till sånt annars, jag har aldrig lyckats komma i tid nånstans, det är liksom det som är mitt problem i livet, säger han till P4 Stockholm.