Färre arbetslösa förra veckan

286 877 personer var öppet arbetslösa eller i åtgärdsprogram i slutet av förra veckan. Det är en minskning med 4 401 personer jämfört med föregående vecka.
Samtidigt anmäldes 13 364 nya platser till landets arbetsförmedlingar, vilket är 394 platser fler i jämförelse med veckan före.