Vapenexporten i världen ökar

2:26 min

Nu ökar vapenexporten i världen, visar fredsforskningsinstitutet Sipris senaste rapport. USA är fortfarande världens största vapenexportör, men den största ökningen står Kina för. 

Pieter Wezeman, vapenhandelsforskare på fredsforskningsinstitutet Sipri är en av forskarna bakom rapporten.

– Kina har förbättrat sin vapenindustri en hel del och kan nu producera vapen som kan konkurrera med vapen som till exempel produceras i Europa eller Ryssland men även USA, säger Pieter Wezeman.

Kinas satsning på att kunna producera bättre vapen syns i exportsiffrorna. Landets vapenexport steg med 143 procent den senaste femårsperioden jämfört med den innan. Kina är därmed nu världens tredje största vapenexportör, efter USA och Ryssland. USA är fortfarande ojämförligt störst och gapet till övriga vapenproducerande länder växer.

– USA har länge varit största vapenexportören i världen, men nu ser vi att distansen med Ryssland som är andra i listan har ökat en del, så USA är ännu viktigare som vapenexportör än för tio år sen, säger Pieter Wezeman.

Att gapet ökar beror enligt Wezeman på att USA de senaste åren har lagt något mindre pengar i sin försvarsbudget, och den amerikanska vapenindustrin har då haft behov av att hitta nya marknader än den egna amerikanska, och därmed ökat sin export.

Ser man till exportökningen i reella termer, alltså mätt i antalet handlade dollar, är det också USA som står för den största ökningen, även om Kinas export alltså är den som ökar mest procentuellt. USA är helt enkelt en så stor exportör att deras ökning på 23 procent den senaste femårs perioden blir en större summa än Kinas ökning med 143 procent.

Totalt sett har vapenexporten i världen ökat med 16 procent under den senaste femårsperioden, alltså 2010 till 2014, jämfört med 2005 till 2009.

Vilka är det då som köper vapnen? Ja, vapenimporten har ökat i alla regioner i världen, utom i Europa. I Europa gick vapenimporten ner med 36 procent, en nedgång som kanske inte kommer att fortsätta framöver tror Wezeman, när framtida siffror visar eventuella effekter av Ukraina-krisen.

De största vapenköparna finns i Asien och Mellanöstern, en effekt både av ökad oro i regionerna men också av ekonomiska framgångar tror Wezeman. Länderna har helt enkelt mer pengar att köpa vapen för.

Indien är i dag världens största vapenimportör, följt av Saudiarabien. Indien, ett stort land med 1,3 miljarder människor är världens näst folkrikaste nation. Saudiarabien har bara 28 miljoner invånare men har alltså tagit klivet upp på listan till att bli världens näst största vapenimportör.

Oljepengar att köpa vapnen för finns, säger Wezeman, i kombination med viljan att vara den starkaste makten i en orolig region. Men det handlar också om att kontrollera vad som händer inne i landet, tror han.

– Det finns också en rädsla för att arabiska våren ska upprepa sig på nåt sätt också inom Saudiarabien så väldigt mycket av det de köpet är också riktat på användning inom Sauiarabien, säger vapenhandelsforskaren Pieter Wezeman.