Flyktingström till Serbien

5:39 min

Antalet flyktingar som tar sig in i Europa via Serbien har ökat explosionsartat de senaste månaderna. Och nu har EU gått in med en stor polisinsats i norra Serbien vid gränsen mellan Ungern och Serbien för att stoppa flyktingarna från att komma in i EU. Samtidigt slår flera organisationer larm om fruktansvärda umbäranden för flyktingarna; många vandrar till fots genom Serbien för att sedan med hjälp av människosmugglare korsa gränsen in i Ungern. Reportage av Carolina Jemsby.