Biltrafiken ökade kraftigt i Sverige förra året

1:51 min

Under förra året ökade trafiken på våra vägar med över två procent. Det är en kraftig ökning, menar Peo Nordlöf på Trafikverket.

– En ökning i den takten har vi inte haft sen 2007. Det är en ökning som är betydligt större än tidigare, säger Peo Nordlöf, enhetschef på samhällsekonomi och trafikprognoser på Trafikverket.

År 2007 ökade alltså trafikmängden på de statliga vägarna i Sverige. Året därpå minskade det och sedan planades det ut under åren fram till förra året då ökningen var den största på länge. Några orsaker kan vara ett lägre bensinpris och starkare ekonomi, säger Peo Nordlöf.

– BNP per capita har ökat och det är fler arbetade timmar i ekonomin och vi har även det att dieselpriset och bensinpriset är lägre än vad det var ett jämförbart år som 2012.

Att det främst är ekonomiska faktorer som bränslepris och BNP som styr hur mycket bil vi kör visar också forskning från Kungliga tekniska högskolan, KTH

Trafikforskare Maria Börjesson har undersökt varför bilåkandet under många år verkade plana ut och i vissa områden minska, men det är enbart ett storstadsfenomen.

– Den nedåtgående trenden syns bara i storstäderna och det är precis samma sak som vi ser i Storbritannien och London, så det är ett fenomen som vi ser i hela Europa, säger hon.

Förra året visade Trafikverkets mätningar av de statliga vägarna att ökningen av biltrafiken i hela landet var över två procent jämfört med året tidigare och enligt myndighetens prognoser kommer biltrafiken fortsätta öka med 1,2 procent årligen fram till 2030.

Hur det utvecklas kommer att bero på ekonomin, säger Maria Börjesson.

– Det visar att det är ännu viktigare med ekonomiska styrmedel om man vill minska bilåkandet, det är min slutsats.