Nedskärningar på järnvägen planeras

2:10 min

Trafikverket planerar ytterligare nedskärningar av järnvägsunderhållet, rapporterar SVT Nyheter.

Det rör sig om 42 järnvägssträckor där underhållet föreslås bli begränsat eller upphöra helt. Det är i första hand sträckor för godstransporter, utanför storstadsområdena, som drabbas.

Därför kommer nu protester från näringslivet, enligt SVT Nyheter.

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) håller med om att det behövs mer pengar till underhåll av järnvägarna.

– Nu har jag inte tagit del av den senaste informationen så jag kan egentligen inte kommentera den. Jag tror däremot generellt att det finns ett behov av att se över prioriteringen mellan gods- och persontrafik för att se om det möjligen är så att godstrafiken är undervärderad i förhållande till persontrafiken.

Enligt uppgifter i SVT Nyheter rör det sig om 42 sträckor där trafikverket föreslår att underhållet minskas eller slopas. Förslaget är just nu ute på remiss och uppges ha väckt protester inom näringslivet. De nedprioriterade sträckorna är nämligen i hög grad sådana som främst används för godstransporter.

Anledningen till det är att Trafikverket följer den prioritering som man fått i uppdrag av regeringen att göra, nämligen att satsa på underhåll i storstadsregionerna och på sträckor mellan storstäderna.

Anna Lundman är underhållschef på Trafikverket.

– Vi gör ingen skillnad mellan godstrafik och persontrafik utan vårt arbete bygger på den beslutade geografiska prioriteringen, säger hon och bekräftar att det finns godstrafikssträckor som är i dåligt skick.

– Det stämmer, men det är också delar som är i bra skick. Men framför allt så är de i en lägre prioriteringsordning.

Nu kan alltså en omsvängning av den prioriteringen vara på väg enligt infrastrukturminister Anna Johansson. Men hon påpekar också att den budget som den rödgröna regeringen la fram innehöll mer pengar till just järnvägsunderhåll.

-De 1,24 miljarderna extra för 2015 i järnvägsunderhåll som fanns med i S och MP:s budgetproposition hade kommit väl till pass, säger hon.

Kommer det att komma nu i tilläggsbudgeten mer pengar till järnvägsunderhåll?

– Det är mycket som ska rymmas i en tilläggsbudget och vi har inte samma möjligheter som i en budget. Jag vågar inte svara på vad som kommer, men jag hoppas det blir en del till järnvägsunderhåll, säger infrastrukturminister Anna Johansson.