Karlstad och HA möts igen i november

5:01 min

Klockan nio inleddes rättegången mellan Karlstads kommun och Solstadens motorsport. En timme senare kom beskedet att förhandlingen skjuts på framtiden. Anledningen är ny bevisning i målet.

Tingsrätten hade höjt beredskapen inför rättegången. Bland annat så fanns det säkerhetskontroller med larmbåge. Även polisen hade kommendering på plats. I och med Vilks föreläsning på kvällen i centrala Karlstad så kommer mycket polisresurser att gå till den men det finns tillräckligt mycket för båda, sa polisens presstalesman Tommy Lindh före rättegången.

Solstadens Motorsports juridiska ombud Ismo Salmi krävde tidigt i förhandlingarna att de skulle ställas in på grund av att nya vittnesuppgifter kommit in så sent som i fredags eftermiddag och även under lördagen. De nya uppgifterna består av en mejlkonversation mellan Karlstads kommun och fem försäkringsbolag. I bevisningen menar försäkringsbolagen att de inte är villiga att försäkra den aktuella fastigheten. En fastighet som kommunen äger och där Solstadens motorsport (HA) hyr lokaler.

– Vi har inte hunnit gå igenom de här nya uppgifterna, därför bör förhandlingen ställas in, säger advokat Ismo Salmi.

Kommunens juridiska ombud menar däremot att den nya bevisningen inte innebär att förhandlingen behöver ställas in idag utan menar att rätten i så fall bör se på de nya bevisen med mindre bevisvärde. 

Vid klockan tio kom tingsrätten med beskedet att förhandlingarna trots allt skjuts på framtiden. Rätten anser att Solstadens motorsport måste få tid att titta på den nya bevisningen. Något nytt datum är inte spikat men preliminärt ska förhandlingarna återupptas först i november.

– Det är ju inte bra för kommunen givetvis eftersom fastigheten är oförsäkrad å andra sidan så är det ju så att det är tingsrätten som lägger agendan och det var det tidigaste datumet som tingsrätten kunde sätta ut det på, säger Erik Darin, advokat och ombud för Karlstad kommun.

Vi har pratat med Ismo Salmi, Solstaden motorsport, dvs Hells Angels försvarsadvokat, han menar att kommunen föll på eget grepp, att det fanns en processtaktik med att lämna in vittnesuppgifter där dessutom namnen var maskerade så sent, hur kommer det sig att man från kommunens sida väljer att skicka de nya vittnesuppgifterna så sent?

– För det första så är det ingen taktik, det är ju tvärtom så att vi vill ju ha den här processen så fort som möjligt. Och sen var det inga nya omständigheter i målet utan det handlar om komplettering som skulle visa att även fler försäkringsbolag än det som bolag som kommunen har ramavtal med säger nej till att försäkra fastigheten, säger Erik Darin, advokat och ombud för Karlstad kommun.

Fanns det en risk med att skicka vittnesuppgifterna så sent?

– Ja, det är klart att det gör. Men det är ju även så för motparten i så fall. Vi gjorde inte den bedömningen att det skulle finnas någon risk för det, säger Erik Darin, advokat och ombud för Karlstad kommun.

Kommunen vill ju påskynda det här ärendet och nu kommer det att skjutas upp med åtta månader, vad tänker man om det?

– Det beror ju på att vi har fått de här uppgifterna i ett sent skede så att säga, säger Erik Darin, advokat och ombud för Karlstad kommun.

Men anser man att man har gjort ett bra arbete i och med att förhandlingarna skjuts upp.

– Vi har förberett oss väldigt noga och det kan jag säga att det har vi gjort, säger Erik Darin, advokat och ombud för Karlstad kommun.