Minskad vinst för Billerud

Skogsindustriföretaget Billerud redovisar en vinst efter finansnetto på 247 miljoner kronor för första kvartalet i år.
Det är en minskning med 44% jämfört med förra året, då vinsten var 441 miljoner kronor. Omsättningen blev 1,7 miljarder mot 1,8 miljarder förra året. Enligt kvartalsrapporten övervägar Billerud att höja priserna inom vissa marknader, med effekt i resultaträkningen under senare delen av året.