Överförmyndare klarar inte jobb

- Det är en omöjlighet att klara av mängden ärenden som överförmyndare i Eskilstuna kommun med nuvarande resurser.
Det anser Jonny Lundgren som därför meddelar att han lämnar sin post som förtroendevald överförmyndare vid årskiftet. Han föreslår nu en ny organisation och att kommundirektören får i uppdrag att utreda och rekrytera en ny överförmyndare. En överförmyndare ska finnas i varje kommun och ska vara ett samhällsskydd för personer som inte kan ta vara på sig själva.