Norrköping

Luften säkrare att andas

Luften i Norrköping har blivit säkrare att andas de senaste åren. Halten av farliga små partiklar som kan skada kroppen har minskat. "Det beror på ny asfalt och andra åtgärder", säger Pontus Edqvist, på kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet.

Små partiklar från förbränning av bilmotorer eller som blir när dubbdäcken nöter på asfalten har uppmärksammats som ett stort hälsoproblem i städer de senaste åren. Partiklarna kan orsaka luftvägsproblem, cancer och hjärtproblem.

– I dag har vi spridit dammbindningsmedel på gatan. När det är så här torrt och fint väder så får vi problem med partikelhalter och då måste vi göra något åt det, säger Pontus Edqvist.

Norrköping är en av kommunerna i länet som jobbat hårt för att förbättra luftkvaliten, genom bland annat ny asfalt på utsatta gator, som Kungsgatan.

– Nu är det en mycket hårdare beläggning som gör att bildäckens dubb inte klarar av att riva upp asfalten lika lätt, säger Pontus Edqvist.

På tre platser i Norrköping mäts luften dygnet runt, året runt. Vid Bergsbron på Kungsgatan står en grå låda och suger in luft. En dator analyserar resultatet. Under ett år får en kommun inte överstiga det så kallade gränsvärdet mer än vid 35 tillfällen. Reglerna är de samma för hela EU.

– Här kan man se det senaste dygnsmedelvärdet som var 46 och gränsvärdet för vad som är tillåtet är 50, så vi ligger ganska nära just nu. Än så länge är jag inte orolig. Vi har haft nio överskridanden hittills i år. Och det är våren som är den värsta tiden, säger Pontus Edqvist.