Software avvaktar åtgärder

Hur Ericssons negativa resultat påverkar Ericsson Software Technology i Karlskrona går ännu inte att säga, enligt platschef Bernt-Eije Pettersson.
Ericsson redovisar en förlust på 5,4 miljarder för årets första kvartal och koncernen kommer att minska personalstyrkan med 10 000 anställda i år. Men om Software i Karlskrona behöver säga upp personal är ännu inte klart. -Åtgärdsprogrammet som inleddes under förra året rullar på och vi har nått de besparingsmål vi har satt upp, säger platschefen. Bernt-Eije Pettersson säger vidare att hur framtiden ser ut för Ericsson i Karlskrona beror mycket på vilka produkter och arbetsområden som företaget kommer att satsa på framöver.