Mindre skolk bland skolelever

Färre elever fick sitt studiebidrag indraget i Sörmland under höstterminen 2001 mot året innan.
Det visar statistik från CSN - Centrala Studiestödsnämnden. Under hösten 2001 betalades studiebidrag ut till 8976 elever och av dessa fick 116 sitt bidrag indraget en eller flera månader. Att elever får sitt studiebidrag indraget beror på för mycket ogiltig frånvaro som skolan rapporterar in till CSN. I landet i snitt är antalet indragna studiebidrag oförändrat.