Ur Arkivet: Likuds valseger 1977

Oro bland israeliska araber

29 min

Högerpartiet Likud och premiärministern Benjamin Netanyahu riskerar att förlora i årets val i Israel. Likud kom första gången till makten 1977. Därmed bröts arbetarrörelsens dominans av israelisk politik och Menachem Begin blev Israels nye premiärminister. Likuds fokus på säkerhet väckte oro bland fredsvänner och israeliska araber. I ett reportage från 19 maj berättas om stämningarna efter valet 1977.

I reportaget av Gunnel Bransmo och Bertil Romilson berättas om behandlingen av den arabiska minoriteten i Israel och oron för fler judiska bosättningar. Här beskrivs ett delat Israel mellan fredsvänner och extremister, mellan israeliska judar och araber, melan rika och fattiga. En delning som än idag präglar Israel.

Trots farhågorna när Menachem Begin kom till makten 1977 är han främst ihågkommen för fredsvatalet i Camp David som han förhandlade fram med Egyptens president Anwar Sadat. 1978 fick de två dela på Nobels fredspris.