Skanska frias i internutredning

Byggföretaget Skanska hittar inga bevis på olaglig kartellverksamhet inom företagets asfaltsdel. Det konstateras i en internutredning.
3 av de tidigare NCC-chefer i Linköping, som står åtalade för grovt bedrägeri mot NCC, har i intervjuer uppgett att anställda vid Skanska varit delaktiga vid de olagliga affärsuppgörelserna. Även anställda vid Skanska har intervjuats, deras telefonräkningar har granskats liksom deras reseräkningar och almanackor. Det utan att utredarna har hittat några belägg för NCC-chefernas uppgifter. "Vid intervjuer med Skanska-anställda har det framkommit att särskilt en av de före detta NCC-anställda vid upprepade tillfällen har försökt få till stånd kartelluppgörelser med Skanska men att förslagen bestämt har tillbakavisats av berörda Skanska-anställda", skriver utredarna i en sammanfattning av rapporten. Skanska har låtit utreda de fyra fall där Skanska ska ha medverkat i asfaltskarteller, bland annat upphandling av 6 mark- och beläggningsarbeten till Linköpings kommun för 2 år sedan. Utredningen har nu överlämnats till Konkurrensverket.