(M) förstärker krav på Nato-studie i försvarsförhandlingarna

1:46 min

Moderaterna vill ha 10 extra miljarder under de närmaste fem åren och 500 extra miljoner i vårens ändringsbudget, kan Ekot berätta.

Dessutom säger partiledaren Anna Kinberg Batra att en förutsättning för att komma överens är att regeringen utreder ett svenskt medlemskap i Nato.

– Vi och alla allianspartier har varit tydliga med att den här frågan måste diskuteras på allvar. Samtalen handlar ju om hur vi kan stärka svenska försvarsförmåga i en mycket orolig omvärld där vi måste bygga säkerhet tillsammans med andra. Då måste också NATO-frågan tas på allvar.

Förutom att stärka sitt krav på att ett svenskt Natomedlemskap ska utredas, vill moderaterna också höja anslagen från de sex miljarder som regeringen föreslagit till sammanlagt 10 miljarder fram till 2020. De vill också att försvaret får 500 extra miljoner redan i ändringsbudgeten nu i vår.

Hans Wallmark är moderaternas försvarspolitiska talesperson:

–  Det gäller att höja tröskeln och det gäller att göra det här och nu. Det är därför vi behöver pengar redan i vårbudgeten.

På kort sikt handlar det enligt Hans Wallmark om att öka tröskeln och  ha fler flygtimmar, fler marintimmar och mer pengar till övning och incidentberedskap:

– Långsiktigt gäller det att fylla upp en del av de saker som försvarsmakten har föreslagit. Och i det förslag som regeringen presenterade i förra veckan så var det otillräckligt.

 Försvarsbeslutet ska vara klart och beslutas om i riksdagen den 24 april och kommer att bestämma Sveriges försvarsinriktning under åren 2016 till och med 2020.

Och Anna Kindberg Batra menar att det inte går att utesluta att det kommer att behövas mer pengar till försvaret under den perioden:

 – Man ska ha klart för sig att vi nu befinner oss i ett allvarligt och osäkert omvärldsläge. Vi utesluter inte att vi kan behöva fortsätta förstärka svensk försvarsförmåga, om vi ska fortsätta ha en så osäker omvärld som vi har nu.