Skånepolisen får skarp kritik av JO för etniskt register

1:35 min

Justitieombudsmannen ger Skånepolisen hård kritik för bristerna med det så kallade Kringresanderegistret som omfattade närmare 5 000 personer, där de flesta var romer. I praktiken skapade polisen ett släktregister över romer, anser JO.

– Såsom det blev och på det sätt man byggde upp det och när man inte gallrade ut uppgifter, har det fått karaktären av ett register över etnisk tillhörighet, säger justitieombudsman Cecilia Renfors.

JO:s granskning följer på flera andra myndigheters granskning av de två databaser som tillsammans innehöll uppgifter om närmare 5 000 personer, där de flesta var romer och över 1 000 var barn. Databaserna har dömts ut som olagliga på flera punkter av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som dock inte ansåg att polisen registrerat personer på etnisk grund. Det anser inte JO heller, men konstaterar att uppgiftssamlingarna i praktiken fått den karaktären eftersom de innehåller så många namn, som sedan inte gallrats ut.

I december 2013 la överåklagare Mats Åhlund ner en förundersökning om misstänkt tjänstefel eftersom han inte ansåg att han kunde hålla någon straffrättsligt ansvarig bland annat eftersom polisens organisation var rörig och att det därför inte gick att klarlägga vem som var ansvarig för vad. JO Cecilia Renfors är mycket kritisk till att Skånepolisen hade en rörig organisation, som därmed inte kunde ta ansvar för att integritetskänsliga uppgifter hanterades på rätt sätt.

- Det är allvarligt, det är mycket allvarligt. Om man vill se framåt, vilket är det intressanta i det här läget så utgår jag nu från att den nya polismyndigheten tar ansvar för registerfrågorna, att man ser till att det finns en tydlig ansvarsfördelning, säger hon.

Romska företrädare har varit kritiska till att ingen ansett att polisen registrerat folk på etnisk grund. Deras krav på en oberoende granskningskommission har hittills klingat ohörda. Den 5 mars stämde åtta vuxna och tre barn svenska staten för brott mot de mänskliga rättigheterna för att de finns med i Kringresanderegistret. Polisen har enligt egen uppgift förstört databaserna, men fört över en del av uppgifterna till en ny uppgiftssamling. Den granskades i höstas av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som inte ansåg att den bröt mot polisdatalagen.

Hittills har strax över 2 700 personer beviljats ett skadestånd på 5 000 kronor vardera av Justitiekanslern för att de finns med i registret.

Läs Justitieombudsmannens kritik.