Envis kamp för strängare straff vid miljöbrott

2:03 min

Personer som orsakar ett stort oljeutsläpp eller omfattande skogsskövling ska kunna åtalas i den internationella brottsmålsdomstolen i Haag. Det menar den brittiska advokaten Polly Higgins som är i Sverige för att övertala regeringen om skärpt rättslig prövning för så kallad ecocide - massförstörelse av naturen.

Polly Higgins har jobbat i flera år för att få till en internationell lag som ska göra det möjligt att döma individer, till exempel de högst ansvariga för multinationella företag till fängelse för miljöförstöring. Även om det i de flesta länder finns lagar som förbjuder till exempel oljeutsläpp kommer företagen, om de upptäcks, oftast undan med att betala skadestånd.

– Konstigt nog är det inte brott att förstöra ekosystem men förbjudet att stjäla ett äpple, säger Polly Higgins.

Med den så kallade ecocide-lagen skulle de ansvariga kunna dömas till fängelse och företag skulle kunna tvingas lägga ner sin verksamhet. Målet är att få till en lagstiftning där de ansvariga åtalas enligt Romstadgan, som är grunddokumentet för den internationella brottsmålsdomstolen (ICC) i Haag. Det skulle kunna liknas vid hur statschefer kan bli dömda för folkmord.

Polly Higgins idé om en stärkt, internationell miljölagstiftning har väckt intresse och nyfikenhet hos många. Hon reser världen runt för att försöka få regeringar med på tåget. I veckan träffar hon Sveriges miljöminister Åsa Romson (MP) som tycker att tanken om ecocide är intressant. Hon är däremot skeptisk till att redan nu förändra Romstadgan som styr vad domstolen ska ta upp.

– Vi har ju fortfarande inte fått alla länder, exempelvis USA att underteckna. Går man då in och gör förändringar så finns ju risken att man försvagar systemet, säger Åsa Romson.

Att bland andra USA, Kina och Indien inte skrivit under Romstadgan är förstås ett problem, medger Polly Higgins. Men hon menar ändå att en ny ekobrottslag skulle få betydelse.

– När till exempel ett amerikanskt företag kliver över gränsen till ett land som skrivit på Romstadgan och begår miljöbrott där så kan de bli åtalade.