Långvarig bostadsbrist trots hög byggtakt

1:32 min

Trots att bostadsbyggandet i länet ligger på rekordnivåer kommer bostadsbristen i flera kommuner finnas kvar långt in i framtiden, visar nya siffror från Stockholms Handelskammare.

– I många kommuner byggs det mer. Problemet är att det räcker inte. Det här är så eftersatt att det finns en historisk skuld att beta av. Därför fortsätter underskottet att växa, trots att det byggs mycket, säger Handelskammarens vd Maria Rankka.

Situationen på bostadsmarknaden är, enligt Maria Rankka, allvarlig och leder till sämre ekonomisk tillväxt och att färre får jobb.

Trots att Stockholm planerar för 140 000 bostäder till 2030 räcker det inte. Enligt Handelskammarens prognos kommer det betyda att drygt sex personer måste bo i varje nytt hem.

För Täby är siffran 11 000 nya bostäder och sex personer. Nacka hamnar också högt i listan. Trots att det där ska byggas 20 000 nya bostäder blir det drygt fem personer i varje nybyggt hem.

– Det säger väl just att vi är en attraktiv kommun där många vill leva och bo och vi gör verkligen vad vi kan, säger Gunilla Glantz är stadsbyggnadsdirektör.

Men Stockholms Handelskammare är oroad över bostadsituationen.

– Risk finns att trångboddheten ökar eller att det helt enkelt inte går att bo kvar om situationen på bostadsmarknaden inte blir bättre, säger Maria Rankka.