Förundersökning återupptas

Det blir fortsatt granskning av polisens agerande vid Hvitfeldska Gymnasiet i samband med EU-toppmötet i Göteborg.
Det är Justitieombudsmannen (JO) som idag beslutat att återuppta förundersökning om polisens insats på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg under EU-toppmötet. JO:s granskning av ärendet har lett fram till att man vill utreda om polisen begått tjänstefel. Det är två punkter som utreds. Dels de rättsliga övervägandena bakom beslutet att stänga skolan, dvs om det var ett juridiskt korrekt beslut. Undersökningen ska också titta på om det var rätt att omhänderta och gripa alla som inte frivilligt lämnade skolan och föra dem Kviberg, dvs de massgripnanden av boende på skolan som avslutade insatsen. På förmiddagen torsdag den 14 juni slogs en containerring runt Hvitfeldtska gymnasiet. Hundratals tillresta demonstranetr stängdes in och mängder med folk kom för att visa sitt stöd för dom inspärrade. under dagen och natten grep polisen över 400 personer. Händelserna den dagen blev de första i raden av konfrontaion och våldsamheter mellan poliser och aktivister.