Svårt komma överens om förebyggande av naturkatastrofer

1:37 min

Trots den svåra naturkatastrofen i Vanuatu så har det varit svårt för de deltagande länderna att komma överens om ett nytt tioårigt internationellt avtal för att förebygga naturkatastrofer. FN:s världskonferens i Japan avslutas i dag men förhandlingar pågick in i det sista.

Biståndsminister Isabella Lövin (MP) har deltagit i FN:s konferens.

– Katastrofen i Vanuatu är ju verkligen en påminnelse om hur enormt viktigt det här arbetet är. Dels att det är ett exempel på att vi ser fler och fler väder eller klimatrelaterade naturkatastrofer och det är en väldigt stark varningsklocka för vart vi är på väg.

Det här är den tredje FN-konferensen om att minska risken vid katastrofer. Det är just för att se till att förebyggande åtgärder vidtas i utsatta områden som den nu genomförs igen, denna gång i Japan. Det gäller till exempel ö-nationer som Vanuatu eller Maldiverna, eller låglänta områden med stor befolkning som Bangladesh.

Enligt biståndsminister Isabella Lövin är det huvudsakligen fattiga människor i utsatta områden som dör som en följd av naturkatastrofer.

Röda Korset hör till de biståndsorganisationer som deltagit i Japan och Ylva Jonsson Strömberg säger till Ekot att det är mycket viktigt att lokala hjälporganisationer får del av pengarna för att reducera riskerna vid naturkatastrofer.

– 2015 är ett mycket ovanligt år med tanke på att det väntas flera stora internationella överenskommelser som i bästa fall kommer att förbättra situationen för klimatet och för de allra fattigaste och mest utsatta länderna, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Året avslutas med den stora klimatkonferensen i Paris.

- Det här året när vi faktiskt har klimatkonferensen senare i år i december, där världen verkligen kan ta klimatfrågan på allvar och få till ett bindande avtal där vi minskar koldioxidutsläppen.