Skolnedläggning i Huddinge

Solhagaskolan i Vårby i Huddinge kommun bör läggas ner.
Det föreslår kommundelsförvaltningen i Vårby. Orsaken är att antalet elever minskat. I höst finns bara 18 elever anmälda och de kan få plats på andra skolor, anser förvaltningen.