Bemanningspool inom barnomsorgen

Intresset för den bemanningspool inom barnomsorgen och skolan som planeras i Piteå är större än väntat.
Ett hundratal personer har ringt till kommunen. Intresset har varit oerhört stort och det har ringt folk från hela landet och frågat om tjänsterna, säger Monica Lundkvist ansvarig tjänsteman för bemanningpoolen. Sammalagt är det 47 barnskötare, förskolelärare, fritidspedagoger och lärare som Piteå kommun ska tillsvidareanställa i höst i en bemanningspool för korttidvikariat.