Hemtjänst på entreprenad

Socialdemokraterna i Hallstahammar föreslår att delar av hemtjänsten läggs ut på entreprenad.
Förslaget är ett sätt att göra vårdyrket mer attraktivt, enligt socialdemokraterna. I dag tvingas vårdpersonalen ibland städa, tvätta och handla mat, vilket gör att de får mindre tid att vårda patienterna. Det här är det första förslaget om framtidens äldrevård som kommer till socialnämnden. De övriga partierna kommer att lämna sina förslag senare. Frågan om hemtjänst på entreprenad kan eventuellt börja utredas i maj, tror socialnämndens ordförande Tommy Persson.