Tranströmerpris utdelat

Poeten Bengt Emil Johnson får årets Tomas Tranströmer-pris.
Priset delas ut vartannat år och belönar ett högtstående författarskap i Tomas Tranströmers anda. I motiveringen står att Bengt Emil Johnson är en 'orduppviglande nydanare och mångfaldig härmsångare, utmanande modernist och trofast provinsialist'. Det är första gången priset på 100 000 kronor delas ut till en svensk poet. Västerås Stad instiftade priset 1998, för att understryka stadens uppskattning av poeten Tomas Tranströmer, som var bosatt och verksam i Västerås mellan 1965 och 2000.