مرگ یک پناهجو در هنگام اخراج از سوئد

یک مرد پناهجوی ۴۵ ساله روزگذشته در هواپیمایی که قراربود با آن از سوئد اخراج شود، درگذشت. روزنامه ی Fria که این خبر را منتشرکرده، نوشته است که این پناهجو توسط چهارمامور از بازداشتگاه اداره مهاجرت در مرشتا در شمال استکهلم به زور به هواپیمایی در فرودگاه آرلاندا منتقل شد. او در داخل هواپیما به مقاومت پرداخت و از نشستن روی صندلی خودداری کرد.

 Mellbring Johan رئیس اداره ملی حمل و نقل که مسئولیت این گونه انتقال ها را به عهده دارد، به این روزنامه گفته است که ماموران برای نشاندن او روی صندلی هواپیما به زور متوسل شدند و او ناگهان بیهوش شد. ماموران، این پناهجو را به بیمارستان کارولینسکا رساندند، اما پیش از آن او درگذشته‌بود.
دادستانی، پلیس و سازمان مراقبت از زندان‌ها، بررسی‌های جداگانه‌ای را دراین مورد آغازکرده اند. ملیت این پناهجو و کشوری که قراربود به آنجا اخراج شود، اعلام نشده‌ است. روزنامه افتون بلادت نوشته است که فرد مقتول تبعه عراق بوده و قرار بود به این کشور اخراج شود.