Vatten under glaciär i Antarktis påskyndar smältning

Nu har forskare kommit med en möjlig förklaring till varför Totten-glaciären i östra Antarktis har tunnats ut snabbt.

Glaciären är ungefär lika stor som hela Sverige, och med hjälp av olika mätningar har forskare nu kunnat se att en ökande mängd varmt vatten under glaciären leder till att glaciären smälter fortare underifrån.

Tidigare har forskare trott att smältning underifrån mest har varit betydande på västra Antarktis och att situationen var annorlunda i östra Antarktis.

– Den här studien publicerad i Nature Geoscience visar att mer forskning behövs kring situationen på östra Antarktis, säger Dorothée Vallot vid institutionen för geovetenskaper på Uppsala universitet till Vetenskapsradion.

Referens: J. S. Greenbaum et all. Ocean access to a cavity beneath Totten Glacier in East Antarctica. Nature Geoscience, 16 March 2015 DOI: 10.1038/ngeo2388