Lund

Radioaktivmärkt flaska hittad på tippen

En flaska med vad man trodde var radioaktivt material orsakade stort pådrag på en av Sysavs omlastningscentraler i Lund i dag.

Det var när en container skulle lastas om som flaskan som hade radioaktiv märkning ramlade ut. Som en ren säkerhetsåtgärd sanerades de personer som kommit i kontakt med flaskan.

Med hjälp av Strålskyddsmyndigheten kunde man konstatera att flaskan var runt 15 år gammal och att innehållet förmodligen inte är farligt längre.

Lunds renhållningsverk utreder varifrån flaskan kan ha kommit för att se om det rör sig om något brott. Händelsen är anmäld till både Arbetsmiljöverket och miljöförvaltningen.