Oljeutsläppet i Bergdala

Utsläppet av olja kring Bergdala glasbruk är något större än vad man tidigare trott. Det säger i dag miljöchef Ulla-Britt Rundqvist på Lessebo kommun.
Analyser visar att det rör sig om omkring 2000 kubikmeter med jord som förorenats av oljan. Den troligaste lösningen är att de förorenade jordmassorna grävs upp och fraktas bort, men det blir troligen inte av förrän i höst. Det var för snart två månader sen som det upptäcktes att olja läckt ut från glasbruket, något som kan ha pågått under flera år. Enligt Ulla-Britt Rundqvist har företaget följd alla regler som gäller, och inte gjort sig skyldigt till någon form av oaktsamhet.